Lounge by Zalando prekių pirkimo standartinės sąlygos

Atsisiųsti kaip PDF / Spausdinti

Standartinės sąlygos (Sąlygos) galioja užsakymams, pateiktiems interneto svetainėje www.zalando-lounge.lt.

Norėtume Jus supažindinti su žemiau pateiktomis mūsų standartinėmis sąlygomis, kurios reglamentuoja, kaip mes apdorojame ir tvarkome jūsų Zalando prekių pirkimus interneto svetainėje www.zalando-lounge.lt („Lounge by Zalando prekės“).

Mūsų interneto svetainėje www.zalando-lounge.lt esantys pasiūlymai skirti tik vartotojams, įsigyjantiems prekes poreikių, kurie nėra ir negali būti priskiriami jų komercinei ar profesinei veiklai, tenkinimui.

 1. Informacija apie bendrovę

  Zalando SE („Zalando SE“ arba „mes“)
  Registruota Berlyno Šarlotenburgo teisme numeriu HRB 158855 B
  Tel. Nr.: (8)80 080 073
  El. paštas: service@zalando-lounge.lt
  Adresas: Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlynas, Vokietija

 2. Bendrosios nuostatos

  2.1. Laikoma, jog pateikdami užsakymą jūs aiškiai patvirtinate, kad prekes įsigyjate išimtinai asmeninių poreikių tenkinimui.

  2.2. Šios Sąlygos taikomos kliento (toliau – „Klientas“ arba „Jūs“) pateiktiems užsakymams, kai klientas užsisako Lounge by Zalando prekes internetu svetainėje www.zalando-lounge.lt. Sutartys dėl užsakymų, pateiktų svetainėje www.zalando-lounge.lt, sudaromos tik lietuvių kalba. Užsakant Lounge by Zalando prekes sutarties šalis yra laikoma Zalando SE.            

  2.3. Pateikiant užsakymą Lounge by Zalando prekių įsigijimui jūs patvirtinate, kad: (a) Jums yra 18 metų ar daugiau ir jūsų veiksnumas nėra apribotas; ir (b) esate Lietuvos rezidentas.

  2.4. Zalando SE gali periodiškai keisti šias Sąlygas iš anksto apie tai neinformuodama kliento. Jūsų užsakytoms Lounge by Zalando prekėms taikomos taisyklės ir sąlygos, kurios yra paskelbtos www.zalando-lounge.lt svetainėje užsakymo pateikimo metu. Jei taisyklės ir sąlygos keičiamos po to, kai pateikėte užsakymą, viso pirkimo ir pinigų grąžinimo proceso metu taikomos taisyklės ir sąlygos, galiojusios užsakymo pateikimo dieną. 

 3. Sutarties sudarymas ir užsakymo Lounge by Zalando prekių įsigijimui pateikimas

  Paspaudę mygtuką „Pirkti dabar“, Jūs pateikiate įpareigojantį užsakymą jūsų pirkinių krepšelyje esančioms Lounge by Zalando prekėms. Jums pateikus savo užsakymą, mes nedelsdami el. paštu išsiųsime jums užsakymo patvirtinimą. Įpareigojanti sutartis yra sudaroma, kai jūs iš mūsų gaunate užsakymo patvirtinimą. Prašome atkreipti dėmesį, kad Lounge by Zalando prekės, užsakytos išankstiniu apmokėjimu (rezervuotos), bus išsiųstos, kai tik mes gausime visos pirkimo kainos ir visų pakavimo bei perdirbimo išlaidų apmokėjimą. Todėl jūsų prašome pirkimo kainą pervesti nedelsiant po užsakymo patvirtinimo gavimo, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas.

 4. Kainos ir Pakavimas ir tvarkymas 

  4.1. Taikomos kainos, numatytos pasiūlyme tą dieną, kurią pateikiamas užsakymas. Nurodytos kainos yra pateikiamos eurais, jos yra galutinės (iš viso), atitinkamai, į jas įeina Lietuvoje taikomas pridėtinės vertės mokestis pagal teisės aktuose numatytą tarifą. Lounge by Zalando prekės išlieka mūsų nuosavybe iki visos pirkimo kainos sumokėjimo momento.

  4.2. Pateikdami užsakymą matysite užsakymo pristatymo išlaidas. Pakavimas ir tvarkymas gali padidėti, jei jūsų užsakyme yra ypač didelių gabaritų, sunkių ar brangių daiktų. Jei tokios padidintos pristatymo išlaidos taikomos jūsų Lounge by Zalando prekėms, tai bus nurodyta kiekvieno produkto detaliajame puslapyje, užsakymo puslapyje ir užsakymo patvirtinime.

 5. Apmokėjimas

  5.1. Paprastai priimame šiuos mokėjimo būdus: mokėjimą kreditine/debetine kortele (Visa, Master Card, American Express), mokėjimą grynaisiais pinigais pristatymo metu, mokėjimą per Trusly ir Paypal. Tačiau pasiliekame teisę konkrečiam užsakymui nepriimti tam tikrų mokėjimo būdų ir nukreipti į kitus mokėjimo būdus. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes priimame tik mokėjimus iš sąskaitų Europos Sąjungos (ES) ribose. Bet kokios išlaidos, susijusios su piniginėmis operacijomis, tenka jums.

  5.2. Laikoma, kad sutikdami su šiomis Sąlygomis sutikote gauti kreditines sąskaitas, jei tokių būtų, tik elektronine forma.

  5.3. Jūs sutinkate, kad pardavėjo reikalavimai apmokėti pirkimo kainą būtų perleisti trečiosioms šalims, konkrečiai Zalando Payments GmbH.

 6. Lounge by Zalando prekių pristatymas

  6.1. Mes privalome pristatyti prekes tik iš savo turimų atsargų ir iš atsargų, kurias užsakėme iš savo tiekėjų. Tačiau, neprisiimame rizikos, kad jūsų užsakytų Lounge by Zalando prekių gali tekti įsigyti kitur (pirkimo rizika). Tai taikoma ir bendrinių (generinių) prekių užsakymams (t. y. tokių prekių, kuriose aprašyta tik atitinkamų prekių rūšis ir savybės).

  6.2. Lounge by Zalando prekės, įsigytos www.zalando-lounge.lt, pristatomos pristatymo adresais Lietuvoje. Kai pristatymo terminai nurodomi darbo dienomis, darbo dienos reiškia visas dienas nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus valstybines švenčių dienas Lietuvoje. 

  6.3. Pateikdami užsakymą matysite pristatymo informaciją, įskaitant numatomą pristatymo laiką.

 7. Akciniai kuponai, jų galiojimas ir naudojimas

  7.1. Akciniai kuponai yra kuponai, kurių negalima nusipirkti ir kurie išduodami reklaminių kampanijų metu bei galioja tam tikrą laiką.

  7.2. Akcinius kuponus galima panaudoti tik vieną kartą užsakymo metu ir tik per nurodytą terminą. Tam tikriems prekių ženklams akcija gali būti netaikoma. Akciniai kuponai negali būti naudojami dovanų kuponams įsigyti. Prašome atkreipti dėmesį, kad akcinių kuponų naudojimui gali būti taikoma minimali užsakymo vertė.

  7.3. Lounge by Zalando prekių vertė turi būti lygi arba viršyti akcinio kupono vertę. Jei kuponas nepadengia įsigyjamų Lounge by Zalando prekių kainos, skirtumą galima sumokėti naudojant bet kurį iš siūlomų mokėjimo būdų (žr. 5.1 punktą). Akcinių kuponų vertė nebus išmokama pinigais, nuo jos taip pat nėra skaičiuojamos palūkanos. Grąžinus visas ar kai kurias Lounge by Zalando prekes, kurių įsigijimui buvo naudojami akciniai kuponai, panaudota akcinio kupono suma nėra grąžinama. Tokiu atveju, jums bus grąžinama tik suma, kurią sumokėjote už tokią Lounge by Zalando prekes, jei tokia buvo sumokėta. 

  7.4. Akciniai kuponai gali būti panaudoti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Kuponų pritaikymas atgaline data nėra galimas. Akciniai kuponai negali būti perduodami trečiosioms šalims. Kelių akcinių kuponų apjungimas nėra galimas, išskyrus atvejus, kai mes sutikome kitaip. 

  7.5. Jei apsipirkdami panaudojote akcinį kuponą ir jums atsisakius sutarties visa jūsų užsakymo vertė yra mažesnė arba lygi akcinio kupono vertei, mes pasiliekame teisę reikalauti jūsų sumokėti pradinę jūsų Lounge by Zalando pasiliekamų prekių kainą (priklausomai nuo konkrečių akcinio kupono sąlygų).

 8. Įstatyminė teisė atsisakyti sutarties Lounge by Zalando prekių atžvilgiu

  8.1. Kai perkate Zalando prekes, Jūs turite įstatyminę teisę atsisakyti sutarties.

  8.2. Pirmas dalykas, ką jūs turėtumėte žinoti, – jeigu nuspręstumėte grąžinti Lounge by Zalando prekes, galite pasinaudoti prie jūsų užsakymo pridėta grąžinimo siuntimo etikete. Ją taip pat galite atsispausdinti savo kliento paskyros puslapyje svetainėje www.zalando-lounge.lt. Jeigu neturite galimybės atsispausdinti, susiduriate su problemomis atsisiųsdami grąžinimo siuntimo etiketę arba jums reikia naujos grąžinimo siuntimo etiketės, galite susisiekti su Klientų aptarnavimo tarnyba (kontaktinius duomenis galite rasti 12 punkte). 

  Informacija apie teisę atsisakyti sutarties:

  8.3. Jūs turite teisę atsisakyti sutarties, sudarytos su Zalando SE, per 14 (keturiolika) dienų, nenurodydami jokių priežasčių. Atsisakymo terminas yra 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią jūs arba jūsų paskirta trečioji šalis (tačiau kuri nėra vežėjas) gavo paskutinį Lounge by Zalando prekių vienetą. 

  8.4. Norėdami pasinaudoti savo atsisakymo teise, turite informuoti mus (Zalando SE, Valeska-Gert- Str. 5, 10243 Berlynas, el. paštas: service@zalando-lounge.lt) apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, išsiųsdami mums aiškų pareiškimą (pvz., raštą, siunčiamą paštu, faksu ar el. paštu). Jei norite, galite pasinaudoti pridedama sutarties atsisakymo forma, tačiau tai nėra privaloma.

  Sutarties atsisakymo pasekmės

  8.5. Jums atsisakius sutarties, sudarytos su Zalando SE, mes nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią mes gavome jūsų pranešimą apie šios sutarties atsisakymą, turime grąžinti visus mokėjimus, kuriuos mes gavome iš jūsų, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus bet kokias papildomas išlaidas, kurios buvo patirtos dėl to, kad Jūs pasirinkote kitą pristatymo būdą, nei mažiausios kainos standartinis mūsų siūlomas pristatymas). Pinigų grąžinimai bus apdorojami naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį jūs naudojote pradinei operacijai, nebent su Jumis aiškiai susitarta kitaip. Už pinigų grąžinimą netaikysime jums jokių mokesčių. Jums atliekamą pinigų grąžinimą galime sustabdyti, iki mes atgausime Lounge by Zalando prekes arba jūs mums pateiksite įrodymą, kad grąžinote Lounge by Zalando prekes, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. 

  8.6. Visas Lounge by Zalando prekes turite grąžinti arba perduoti mums nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią jūs mums pateikėte savo pranešimą apie šios sutarties atsisakymą. 

  8.7. Laikoma, kad 8.7 punkte nurodyto reikalavimo laikomasi, jei Lounge by Zalando prekes grąžinate iki 14 (keturiolikos) dienų termino pabaigos. Jeigu jūs pasinaudosite mūsų pateikta grąžinimo siuntimo etikete siuntimui iš valstybės, kurioje buvo atliktas pristatymas jums, grąžinimo siuntimo išlaidas prisiimsime mes, kitu atveju grąžinimo siuntimo išlaidas turėsite sumokėti jūs. Bet kokie kaštai, kilę dėl Lounge by Zalando prekių vertės sumažėjimo, kai vertės sumažėjimas priskirtinas jūsų netinkamiems veiksmams su Lounge by Zalando prekėmis, tikrinant jų būklę, savybes ir veikimą, tenka jums.

 9. Skundai

  9.1. Jūs turite teisę pateikti skundą dėl Lounge by Zalando prekių defektų per dvejus (2) metus nuo tos dienos, kai gavote Lounge by Zalando prekes. Jei jūsų Lounge by Zalando prekė yra nekokybiška, privalote mus apie tai informuoti per protingą laiką po to, kai pastebėjote defektą. Pranešimai, pateikti per du (2) mėnesius nuo tada, kai nustatėte defektą, visada laikomi pateiktais per protingą laiką.

  9.2. Jei jūsų skundas bus patenkintas, grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas. Tam, kad skundas būtų laikomas patvirtintu, nekokybiška Lounge by Zalando prekė turi būti nekokybiška dar prieš jums pateikiant Lounge by Zalando prekės užsakymą. Jei skundą pateikiate per šešis (6) mėnesius nuo tos dienos, kai gavote Lounge by Zalando prekę, laikoma, kad Lounge by Zalando prekė buvo nekokybiška prieš jums pateikiant užsakymą, jei Zalando SE neįrodo priešingai. Jei skundas pateikiamas po šio šešių (6) mėnesių laikotarpio, turite pateikti įrodymus, kad Zalando Loung" prekė buvo nekokybiška prieš jums gaunant užsakymą. Jei norite pateikti skundą, kreipkitės į Zalando SE el. paštu service@zalando-lounge.lt

 10. Pinigų grąžinimasVisi pinigų grąžinimai automatiškai mokami į sąskaitą, kurią naudojote atlikdami mokėjimą. Jeigu mokėjote per Paypal/kreditine/debetine kortele, pinigų grąžinimas bus siunčiamas į Jūsų  Paypal/kreditinės/debetinės kortelės sąskaitą. Mokėjimai atlikti per Trustly bus grąžinami į jūsų naudotą banko sąskaitą. Mokėjimų perkant kreditu ir išankstiniu apmokėjimu pervedant lėšas atvejais, pinigų grąžinimas bus siunčiamas į sąskaitą, iš kurios mokėjimas buvo atliktas.

 11. Klientų aptarnavimas

  Su mūsų klientų aptarnavimo komanda galite susisiekti:
  Telefonu: (8)80 080 073
  Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 8:00 – 17:00 val.
  (Centrinės Europos laikas), išskyrus Lietuviškos švenčių dienomis.
  El. paštu: service@zalando-lounge.lt

 12. Kitos nuostatos

  12.1. Nei šios Sąlygos, nei jūsų sutarties nuostatos neapriboja jokių vartotojų apsaugos teisių, kurios jums suteikiamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  12.2. Jei kuri nors šių Sąlygų ar jos dalies nuostata kokia nors apimtimi tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos bet kurių kitų Sąlygų nuostatų galiojimui ar aiškinimui, išskyrus atvejus, kai Zalando SE ar klientų įsipareigojimai atsisakius tokios (-ių) nuostatos (-ų), būtų laikomi nepagrįstai apsunkinančiais.

  12.3. Šias Sąlygas galima peržiūrėti adresu www.zalando-lounge.lt. Šį dokumentą taip pat galite atsispausdinti arba išsisaugoti pasirinkdami įprastines komandas savo interneto naršyklėje (dažniausiai Byla (File) -> Saugoti kaip (Save as)). Šį dokumentą taip pat galite atsisiųsti ir archyvuoti kaip PDF paspaudę čia. Kad atidarytumėte dokumentą PDF formatu, Jums reikės Adobe Reader, kurį galite atsisiųsti nemokamai iš www.adobe.lt, arba panašios PDF žiūryklės.

  12.4. Savo užsakymo informaciją taip pat galite nesunkiai archyvuoti arba atsisiųsdamas Standartines sąlygas ir naudodamas atitinkamas komandas savo naršyklėje užsakymo santraukai, rodomai paskutiniameinternetinės parduotuvės užsakymo proceso puslapyje, išsaugoti, arba palaukdamas, kol gausite automatinį užsakymo patvirtinimą, kurį mes taip pat siunčiame Jūsų nurodytu el. pašto adresu pabaigus Jūsų užsakymą. Jūsų užsakymo informacija pateikiama užsakymo patvirtinimo el. laiške, o mūsų Standartinės sąlygos gali būti nesunkiai atspausdintos arba išsaugotos Jūsų el. pašto programoje.

 13. Alternatyvus ginčų sprendimas („AGS“)

  Kilus ginčui, kurio nepavyko išspręsti tiesiogiai su Zalando SE, jūs turite teisę kreiptis į vietos AGS organą. Naudodamiesi AGS galite bandyti pasiekti susitarimą neteisminiu būdu, kuris paprastai būna lengvesnis, greitesnis ir pigesnis nei ieškinio inicijavimas teisme. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad galimybė pasinaudoti AGS suteikiama tik tuo atveju, jei jūs gyvenate ES ir pardavėjas yra įsikūręs ES. Skundą galite pateikti ES internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu www.ec.europa.eu/odr.

 14. Taikoma teisė ir ginčų spendimas

  Šioms Sąlygoms ir jūsų sutarčiai su Zalando SE yra taikoma ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, susitarimai ar pretenzijos, kylantys iš šių Sąlygų ir jūsų sutarties ar su jomis susiję, sprendžiami Lietuvos bendrosios kompetencijos teismuose.           
   
  Pagarbiai,
  Zalando SE

  Valeska-Gert-Straße 5
  10243 Berlynas

  Valdyba: Robert Gentz ir David Schneider (abu valdybos pirmininkai), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, David Schröder.

  Stebėtojų tarybos pirmininkas: Kelly Bennett

  Registruota Berlyno Šarlotenburgo pirmosios instancijos teisme numeriu HRB 158855 B
  PVM mokėtojo kodas: DE 260543043

  Paskutinį kartą atnaujinta: 26.05.2023